Regulamin stacjonarnych zajęć jogi w studiu Projekt Joga
w związku z pandemią COVID-19

 1. W zajęciach jogi mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby zdrowe.
 2. Klienci nie mogą skorzystać z usługi jeśli:
  • obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
  • są objęci kwarantanną lub izolacją,
  • mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
  • nie posiadają dokumentu potwierdzającego zaszczepienie lub status ozdrowieńca tzw. paszportu covidowego, a limit osób niezaszczepionych na zajęciach został osiągnięty.
 3. Osoby z objawami choroby za COVID-19 takimi jak: wysoka gorączka, suchy kaszel, ogólne osłabienie powinny zostać w domu i skontaktować się z lekarzem. Osoby z objawami choroby lub nie posiadające tzw. paszportu covidowego mogą nie zostać wpuszczone lub zostać wyproszone z zajęć. Wówczas należy wrócić do domu, skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala zakaźnego indywidualnym środkiem transportu.
 4. Do studia wchodzimy pojedynczo, zachowując bezpieczny dystans min. 2 m, pojedynczo udajemy się do szatni, w której może przebywać max 2 osoby na raz.
 5. Po przyjściu do studia należy zdezynfekować ręce.
 6. Należy korzystać z własnego sprzętu do ćwiczeń (mata, klocki, paski, koc, ręcznik) lub ze sprzętu ogólnodostępnego uprzednio zdezynfekowanego. Sprzęt ogólnodostępny po użyciu należy zdezynfekować dostępnymi w studio środkami i odłożyć na miejsce.
 7. Sprzęt rozstawiamy w wyznaczonych przez instruktora miejscach, maty umieszczamy min.1,5 m od siebie.
 8. Po zakończeniu zajęć należy założyć maski, otworzyć okna, zdezynfekować sprzęt ogólnodostępny i udać się pojedynczo do szatni, gdzie należy utrzymać odstęp m.in. 2 m.
 9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.