Blog o jodze
Polaku, rusz się! W poznaniu.

Większość obywateli naszego kraju (56%) w ogóle nie uprawia sportu, wynika ze specjalnego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W porównaniu z rokiem 2004 brak aktywności ruchowej wzrósł o 10 pkt. procentowych. Tylko co czwarty mieszkaniec naszego kraju uprawia sport w miarę regularnie.

Wg raportu Multisport Intex 2019 opublikowanego przez Benefit Systems na aktywność fizyczną raz w miesiącu decyduje się 64% Polaków. Raz w miesiącu! To zdecydowanie za mało! Amerykańskie wytyczne z listopada 2018 r. wskazują, iż dzieci w wieku 3-5 lat powinny być aktywne przez cały dzień, dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat przez co najmniej 160 minut dziennie, a osoby dorosłe co najmniej 150 minut dziennie. Brak aktywności fizycznej to wzrost zgonów spowodowanych chorobami krążenia, udarem mózgu, rakiem jelita grubego czy piersi. Nasza aktywność fizyczna ma kluczowe znaczenie jeżeli chodzi o zachowanie prawidłowej wagi. Godzina bezruchu dziennie może skrócić nasze życie o 21 minut! Według danych WHO światowa aktywność fizyczna maleje, 25 % dorosłych i aż 80% młodzieży szkolnej nie jest wystarczająco aktywna.

Niestety Polska pod względem uprawiania sportu i rekreacji fizycznej plasuje się poniżej średniej. Częściej sport od nas uprawiają Słowacy, Czesi, Brytyjczycy, Francuzi, Włosi, Szwedzi, Duńczycy czy wreszcie Finlandczycy, którzy są na szczycie aktywności fizycznej. Ta niska aktywność fizyczna kosztuje państwo Polskie co najmniej 7 miliardów złotych rocznie wydawanych na leczenie i zasiłki chorobowe.
Gdyby co druga osoba zdecydowała się regularnie uprawiać sport liczba zawałów zmniejszyłaby się o 11 tys, o 2,2 tys spadłyby zachorowania na raka jelita grubego, czy o 1,5 tys na raka piersi. Liczba zgonów zmalałaby o 25 tys.

Jak pokazuje raport aktywność fizyczna rzadko kojarzy się z rekreacją (taką aktywność oferuje joga), częściej z dużym wysiłkiem i rywalizacją (brak tego elementu w zajęciach jogi). Większość ludzi podejmując ją kieruje się motywacją zdrowotną (np. joga kręgosłupa) , rzadziej towarzyską czy relaksacyjną.W UE sport dla relaksu jest trzecim najczęściej wybieranym powodem ćwiczeń. Wśród osób regularnie uprawiających sport w UE aż 44 % to mężczyźni ( w Pl to 34%), 36% kobiety ( w Pl 26%), 54% to managerowie ( w Pl 46%), a 46% samozatrudnieni (w Pl 37%). Pocieszające jest to, że w Polsce wśród osób regularnie uprawiających sport 87% stanowią studenci, podczas gdy w UE odsetek ten wynosi 73%. Niestety wciąż mało emerytów jest aktywnych fizycznie, zaledwie 12 % , w porównaniu z 28% w UE.